Listă de verificare pentru clienţii noştri

Ca urmare a cerinţelor crescute referitoare la documente, Ministerul German de Finanţe solicită imediat pentru exporturile în statele UE următoarele acte şi informaţii:

1. Adresa completă şi exactă a firmei, numărul de telefon, numărul de fax, adresa de email, specificarea domeniului de activitate / branşa şi, dacă există, adresa de internet, cartea de vizită, etc.

2. Codul unic de identificare european.

3. Extras din Registrul Comerţului, dovada domeniului de activitate sau dovada oficială a existenţei firmei (de ex. de la Camera de Comerţ) în copie, din care să reiasă deţinătorul / asociatul / patronul.

4. Copie paşaport a deţinătorului / asociatului / patronului.

5. Procură semnată de acesta pentru aducerea mărfii, în original, cu ştampilă, pentru şofer.

Dacă nu ne puteţi pune la dispoziţie documente, din care să reiasă calitatea de patron, vom impune o cauţiune în valoare de 19% din preţul de cumpărare.

Suma cauţiunii vi se va înapoia imediat ce înaintaţi următoarele documente:
Dovada oficială a calităţii de patron; de ex. extras din Registrul Comerţului, dovada obiectului de activitate, dovada oficială a firmei sau certificat de la asociaţiile economice (Camera de Comerţ), în copie.