Kontrolinis sąvadas mūsų klientams

Dėl pagausėjusių dokumentacijos prievolių Vokietijos mokesčių bei finansų žinybai nuo šiol, eksportuojant į šalis, ES nares, reikalaujama pateikti šiuos dokumentus ir duomenis:

1. Pilną bei tikslų firmos adresą, telefono numerį, fakso numerį, elektroninio pašto adresą, reikalaujama nurodyti verslo šaką/sritį ir jei esama, adresą internete, vizitinę kortelę ir t. t.

2. Europos apyvartos mokesčio mokėtojo kodą (ident. numerį).

3. Įmonių registro išrašą, verslo liudijimą arba patvirtintą (pvz. prekybos ir pramonės rūmų) įmonės registracijos pažymėjimą (kopiją).

4. Savininko/akcininko/direktoriaus paso kopiją bei

5. jo pasirašytą įgaliojimo paimti prekes originalą vairuotojui, gabenančiam prekes.

Jei mums nepateikiami dokumentai, atskleidžiantys Jūsų verslumą, mes imame 19% nuo pirkimo sumos
dydžio užstatą.

Užstato suma grąžinama Jums nedelsiant, gavus žemiau išvardijamus dokumentus:
Oficialus verslumo įrodymas; pvz. Įmonių registro išrašas, verslo liudijimas, oficialus firmos pažymėjimas arba ekonominių sąjungų (prekybos ir pramonės rūmų) liudijimas (kopija).