Kontrolní seznam pro naše zákazníky

Z důvodu nárustu povinností, týkajících se dokumentací, požaduje od nynějška Německý finanční úřad při vývozech do členských států EU následující podklady a informace:

1. Kompletní a přesnou firemní adresu, telefonní číslo, číslo faxu a e-mailovou adresu, uvedení živnostenstkého odvětví/oboru, a pokud má zákazník internetovou adresu, i název této adresy, vizitku atd.

2. Evropské identifikační číslo daně z obratu.

3. Kopii výpisu z obchodního rejstříku, dokladu o živnosti nebo úředního firemního dokladu (např. od obchodní komory).

4. Kopii cestovního pasu vlastníka/společníka/jednatele a

5. ním podepsaný originál plné moci týkající se povolení k odvozu, pokud možno s razítkem, pro řidiče, který je odvozem pověřen.

Pokud nám nemůžete odevzdat žádné dokumenty, v nichž jsou uvedeny podstatné údaje o podniku, budeme vybírat kauci v hodnotě 19% kupní ceny.

Částka kauce se vrátí ihned po doručení následujících dokumentů:
úřední doklad s podstatnými údaji o podniku; např. kopie výpisu z obchodního rejstříku, dokladu o živnosti, úředního firemního dokladu od hospodářských svazů (obchodní komora).